Bedreddin

Timur Selçuk Tiyatro Müzikleri 1
“BEDREDDİN”
Yazan: Mehmet Akan
Müzik: Timur Selçuk

1. Evvel Benem Ahir Benem (2’25) Timur Selçuk/Hazal Selçuk
2. Yoldaş Olalım İkimiz (3’36) Enstrümantal
3. Kan İçinde Kahire (2’57) Koro
4. Tam Dokuz Ay Dokuz Gün (3’05) Enstrümantal
5. Adı Mâriye’ ydi (1’29) Timur Selçuk/Koro
6. Mâriye’ nin Dansı (1’19) Enstrümantal
7. Gün Bu Gündür (1’20) Koro
8. Urum’ un Yolları (1’03) Enstrümantal
9. Bir Kız Çıktı Kaladan (1’35) Timur Selçuk/Koro
10. Kan İçinde Kahire (2’57) Enstrümantal
11. Yoldaş Olalım İkimiz (3’36) Koro
12. Doğum Semahı (3’15) Enstrümantal
13. Kara Yer Kızıl Güneş (2’55) Koro
14. Adı Mâriye’ ydi (1’23) Enstrümantal
15. Tam Dokuz Ay Dokuz Gün (3’05) Timur Selçuk/Hazal Selçuk/Koro
16. Bir Kız Çıktı Kaladan (1’36) Enstrümantal
17. Kan İçinde Kahire (2’57) Timur Selçuk/Hazal Selçuk/Koro
18. Gün Bu Gündür (1’20) Enstrümantal
19. Evvel Benem Ahir Benem (2’25) Timur Selçuk/Hazal Selçuk/Koro

ŞARKI SÖZLERİ

“Evvel Benem Ahir Benem”

Evvel benem ahir benem
Ben de halimce Bedreddin’ em
Yerde benem gökte benem
Ben de halimce Bedreddin’ em

Yerlerde yeşerirem çim benem
Yerleri yeşertirem çiğ benem

Bahçe benem gül de benem
Yetmiş iki dil de benem
Bedreddin’ em ben Bedreddin’ em
Ben de halimce Bedreddin’ em

Tohumam ağaç dahi bendedir
Ağacam tohum dahi bendedir

Tarla süren tarlada sürülen
Demir döven örste dövülen
Döven benem dövülen benem
Söven benem sövülen benem
Seven benem sevilen benem
Ben de halimce Bedreddin’ em

Katreyem umman dahi bendedir
Ummanam katre dahi bendedir

“Yoldaş olalım ikimiz”

Kızlar Yoldaş olalım ikimiz
Erkekler Gel dosta gidelim gönül Haldaş olalım ikimiz
Kzl. Gel dosta gidelim gönül
Erk. Gel dosta gidelim gönül

Koro Suda balık olmak gerek
Erk. Hü canlar hü…
Kr. Bir ummana varmak gerek
Kzl. Hü sultan hü…
Kr. Kırk sarrafın bilmediği
Erk. Hü canlar hü…
Kr. Bir gevheri bulmak gerek
Kzl. Hü sultan hü…
Kr. Gel dosta gidelim gönül Hü dostlar hü… Gel dosta gidelim gönül

Kzl. Gerçek erene varalım
Erk. Hak’ kın haberin alalım Bedreddin’ imi bulalım
Kzl. Gel dosta gidelim gönül
Erk. Gel dosta gidelim gönül
Kr. Gel dosta gidelim gönül

“Kan içinde Kahire”

Talipler Kan içinde Kahire Mahmud Bedreddin
Dünya kan içinde
Tanrı kan revan
Dünya kan içinde
Koro Kalk semaha bile oyna
Silinsin pâk olsun ayna
Kırk yıl bir kazanda kayna
Kalk semaha bile oyna
Silinsin pâk olsun ayna
Yine çiğsin yan Bedreddin
Bir kazanda kayna Bedreddin

“Tam dokuz ay dokuz gün”

Talip Tam dokuz ay dokuz gün dokuz saat oldu
Zâkire Melek Hatun sancıya durdu
Kızlar Melek Hatun sancıya durdu

Zâkir Gökteki yaradan yerdeki insan
Erkekler Melekler ve şeytan…
Kzl. Sancıya durdu…
Zâkir Dünya, ahiret, küfür ve iman, İncil, Tevrat, Kuran

Zâkir+Zâkire İriş pirim iriş, Bedreddin’ im iriş…
Erk. Hü, hü… Melekler ve şeytan…
Kzl. Hü, hü… Sancıya durdu, sancıya durdu…

Talip Tam dokuz ay dokuz gün dokuz saat oldu
Zâkire Tüm evren sancıya durdu
Kzl. Tüm evren sancıya durdu

Zâkir Ordu ordu talan, oluk oluk kan
Erk. Katliamda insan …
Kzl. Sancıya durdu…
Zâkir Şehir şehir viran, ateşte orman
Bu zaman bir yaman, bir yaman

Zâkir+Zâkire Yetiş şahım yetiş, Bedreddin’ im yetiş…
Erk. Hü, hü…Katliamda insan…
Kzl. Hü, hü Sancıya durdu, sancıya durdu…

 

“Adı Mâriye’ ydi”

Zâkir Adı Mâriye’ ydi, kendi bir habeş köle
Koro Aşkolsun, aşkolsun
Zkr. Rehberi oldu rehberimizin
Koro Aşkolsun…
Zkr. Gönül gözüyle gördüğü bilimin nurunu
Kızlar Tac etti taktı başına önderimizin
Erk. Işığı göynümüzde ola
Kızlar Aşkolsun
Erk. Bilimi beynimizde ola
Kzl. Aşkolsun
Zâkir Gerçekler demine hü…
Kzl. Ooooo…
Erk. Aşkolsun…
Koro Aşkolsun…
Zâkir+Koro Gerçekler demine hü…

“Gün Bu Gündür”

Talipler Gün bu gündür gün bu gün
Dem bu demdir dem bu dem
Kızlar Yola gir Simavna kadısı oğlu
Yolun yol değil
Talipler Gün bu gündür gün bu gün
Dem bu demdir dem bu dem
Kızlar Yola gir Mahmud Bedreddin
Yolun yol değil
Talipler Gün bu gündür gün bu gün
Dem bu dem dir dem bu dem…

“Bir Kız Çıktı Kaladan”

Zakir Bir kız çıktı kaladan
Kızlar Bir kız çıktı kaladan
Zâkir Güne benzer güle benzer
Kzlr. Güne benzer güle benzer
Zkr. Ala yeşile benzer
Kzlr. Bir kız çıktı kaladan
Aya sen bat doğayım ben der
Ala yeşile benzer

Talipler Salındı meydana girdi
Tüm mahlukat selam durdu
Top sarardı tüfek soldu
Gürz kızardı hicabından…

“Kara Yer Kızıl Güneş”

Talipler Kara yer kızıl güneş
Kızlar Bir hoş bir hoş mu ne
Tlp. İnsan hayvan su ateş
Kzlr. Sarhoş sarhoş mu ne
Bir hoş bir hoş mu ne
Tlp. Urum Arap Ahçik Çingen
Acem Kırman Tatar Türkmen
Kzlr. Dildaş dildaş mı ne
Sarhoş sarhoş mu ne
Bir hoş bir hoş mu ne
Tlp. Nakşibendi Kadiri Şafi
Hambeli Maliki Hanefi
Şii Sünni Alevi Caferi
Kzlr. Yoldaş yoldaş mı ne
Dildaş dildaş mı ne
Sarhoş sarhoş mu ne
Bir hoş bir hoş mu ne
Koro Umut üzre Bedreddin’ im
Şadımanlık üzre toprak
Işık üzre kazaskerim
Dem safa üzre insan…