*** MUTLU YILLAR TÜRKİYE

*** MUTLU  YILLAR TÜRKİYE

 

… 1938 güneş battı…

… 39-45 ikinci dünya savaşı yılları…

… 1946 çok partili sisteme geçiş…

… 46 dan başlayarak “cumhuriyetin devrimci ruhunun” terkedilmeye başlanması…

… tamamen batıya yaslanan bir politika…

… “Kafkaslar- Asya”, …”Balkanlar-Avrupa”, …”Mezopotamya-müslüman Arap” gerçeğinin yok sayılması, dengelerin reddi…

… Anadolu’nun,… Türkiye’nin, …hiçbir yere benzemeyen, …“çok özel” gerçeğinin farkında olunmaması…

… “cehalet ve yoksullukla” savaş yerine, yalancı bir büyüme, yani acımasız bir tüketim yolunun seçilmesi…

… dürüst inançlı insanlara… ve güneydoğu gerçeğine… akıl,… duyarlılık… ve… vicdanla yaklaşılmaması…

… “insan hakları ve hukukun üstünlüğü”…değerlerinin yok sayılması…

… 2002 den başlayarak artan,…yolsuzluk, …hukuksuzluk, …hırsızlık, …iftira,  ve …yalancılık gibi uygulamaların ülkeyi,… yaşamı yönetir hale gelmesi…

… israil tarafından, başına getirilebilecek belalar bilindiği  halde, “bir geminin” siyasal çıkarlar doğrultusunda denize salıverilmesi…

… ergenekon, balyoz gibi kumpaslarda…parallel yapıyla… elele, kolkola yola çıkılması, birlikte hareket edilmesi, silahlı kuvvetlerin iftira ve yalanlarla çökertilmesi girişimlerinin karşılıklı siyasal çıkar amaçlı uyum içinde, “yabancı akılları” da kullanarak planlanması…

… imralı, pkk, kandil, kck ve meclisteki  uzantılarına  sınırsız göz yumulması, politik çıkarlar doğrultusunda, silahlandırılmış özerk bölgeler oluşmasına göz yumulması…

… oy kaybıyla sonuçlanan haziran seçimlerinden sonra, oy kazanma amacı doğrultusunda TSK nın devreye sokulması…

… bu manevrayla alınan iyi sonucu, “yeni anayasa ve başkanlık” sistemi amaçları doğrultusunda pekiştirmek için teröre karşı silahlı mücadelenin artarak sürdürülmesi…

… emperyalizmle, onun güneydoğudaki uzantısı olan aşiret köklü feodal zulümle, yerli ve yabancı rant   odaklarıyla, …yani terörün kaynaklarıyla mücadele yerine,… toprak reformu yerine…terkedilmiş,…yoksul ve cahil …ve  sevgisiz  bırakılmış, …ve kandırılmış  zavallı insanlarımızın… TSK ile karşı karşıya getirilmesi, …ve kardeşlerin birbirlerini tüketmeleri…

… Suriye karmaşasına,… sınırları kevgire çevirerek, …destek ve terorist ihraç ederek…  katkı sağlanması, ve,…yolgeçen hanına dönmüş sınırları  ihlal ettiği söylenen  bir uçağın, düşürülmesi…

… tüm komşularla sorunlu hale gelinmesi…ve terör destekleyicisi olarak…dünya kamu oyunda dışlanmışlık…

 

***Biz bir ülkeyi/medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz/ onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozuk gidişler sergilerler. Böylece o ülke/medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de onun altını üstüne getiririz.

 ( İsra suresi 16 ıncı ayet, Y.N.Öztürk Meali)

 

… sevgili kardeşlerim, yoksulluk ve cehalet, onursuzluğu affettiremez…

 

*** yeni yılınız kutlu olsun…