Ertelenen Gösteriler

ERTELENEN GÖSTERİLER

 

** Yaşatılan sıkıntılı günlerde önce konserler, opera, bale, tiyatro gösterileri iptal edilir, sonra bazı bölgelerde süreli sokağa çıkma yasağı ilân edilir.

Sinema, maç, sünnet düğünü, düğün gibi toplantılar yapılabilir, içkili, içkisiz lokantalar, barlar açıktır.

** Sanat ibadettir. İnsanlar toplanırlar, izledikleri, dinledikleri sunumla gönül telleri ortak bir titreşime geçer, insan olmanın farklılığını, derinliğini yaşarlar,.. dua eder gibi,.. bu yüce bir duygudur,.. vatan savunması gibi.

Hayvanlar avlanmak, kendilerini korumak, kaçmak, göç etmek için, dürtüleriyle ortak bir hareket oluştururlar,.. akılsız,.. duygusuz,.. vicdansız…

 

** Neden önce sanat etkinlikleri engellenir?

Rusya, Suriye savaşına korosunu yollar, kaza sonrası millî yas ilân edilir ve gençlerden yeni bir koro oluşturulacağı açıklanır.

Akıl, bilim… duyarlılık, sanat… vicdan, felsefe demektir,…

…bunların birlikteliği, “bilge insanı, ahlâklı insanı” ifade eden… “ilmi”… oluşturur.

 

** Konseri, şu ya da bu nedenle iptal edilen sanatçı, neler hisseder?

Konser tarihi belli olduğu andan itibaren sanatçı, hep sakladığı, koruduğu, “çocuk ruhu” safiyeti ve coşkusuyla, o müzik sunumunun heyecanını yaşamaya başlamıştır bile.

Eserler yeniden elden geçirilir, düzeltmeler, bir önceki konserde eksik görülenlerden yola çıkarak, yeni düzenlemeler yapılabilir. Hatta senfonik bir çalışmanın bazı bölümleri yeniden yazılabilir. Bütün bunlar bir ibadet hazırlığıdır, bir tavaf için gönül temizliğidir sanki.

Sanatçı, bir kurumda memur değilse, “özgürlük ve bağımsızlık benim tabiatımdır” diyebiliyorsa, düzenleyen kendisini arayıp,..

…“ iptal olan konserimizi önümüzdeki şu tarihte yapacağız”.. dediğinde, vereceği cevap bellidir,…

…“aynı heyecanı, aynı tavaf ve ibadet duygusunu yaşadığımda ben sizleri ararım,.. selâmetle…”

 

** Sakın “onlara” gönül koymayın,.. eşsiz Yaradan sanatçının yüreğine,.. “en güzel eserinin”,.. çok özel bir cevherini,.. küçük bir ölçekte dahi olsa,.. özgür iradeyle sahip çıkılması.. ve geliştirilmesi için armağan etmiştir…

 

…Sevgili yurttaşlar,…

“üreten,.. paylaşan,.. zulme sessiz kalmayan,.. zalime boyun eğmeyen” sanatçılarımız,..

…halâ vardır umarım,..

…eğer öyleyse,..

…(………………………  bir zahmet, içini siz doldurun lûtfen…)