2015 SEÇİMLERİ

                                             

 

 

                                                          …SEÇİMLERDE “VATAN” DESTEĞİM…

***USA...
… dünyadaki en “keskin maceracı” insanlar, zengin olmak için Amerika’ya göç etmişler, her şeylerini terk edebilmişler, yalnızca “para” belirleyici olmuş, bu amaç uğruna “GÜÇ” kullanmayı olağan saymışlar, sevgi, acıma, merhamet gibi duyguları kaybetmişler, önce,… “her şey bizim için”,… sonra, başka bir deyişle,…“her şey Amerika için” demişler…
… ve KABA GÜCE TAPMIŞLAR, bunu saklama, örtme adına da, her fırsatta,… …demokrasi demişler…

… bir ütopya,… genelde ütopyalar hayırdan ve barıştan yana olur, okyanuslarla sınırlanmış bir ütopya adası,… dış etkilere kapalı hale getirilebilir,… getirilmiş,… …yönetebilmek için istenen de budur…
… amaç para olunca yeni bir akıl ve vicdan yaratmak önemlidir, akıl bilimdir, vicdan, düşünce yani felsefe,…bilim “hayırdan ve barıştan yana” olursa bilimdir, “şer ve savaştan yana” gelişirse yalnızca “teknolojidir”,… bilim adamı atomu parçalar, teknoloji “bombaya” dönüştürür, çürük vicdan “her şey Amerika için” der, ve 250 bin can yok olur…

duyarlılık belirleyicidir, “insanı insan yapan” en önemli özelliktir, yani sanattır,
…insanlık arabasının sürücüleri yalnızca akıl ve vicdan olursa, ilk keskin dönüşte ihtiraslar uçuruma yönelirler ve tehlikeyi göremezler, bu iki “muhterisin” arasında “duyarlılık” oturuyorsa, dizginleri ele alır, atlara da yolculara da kıyamaz, ve tehlikeyi sezer, sanat bilimden de, felsefeden de bu ilâhî yanıyla üstündür…

… bir avuç insan ya da “aile” dünyayı “güç ve para” için yönetmeye başlamış, bunlara salkımlanmış değişik önemde “üst düzey parazitler” muslukların başına oturtulmuşlar,
“sen başkan ol, sen de başbakan vs…” denmiş, yoksul ve cahil toplumlar üretilmiş yönetebilmek için,… “sonradan olma “ bir toplum için gerekli olan bilim ve teknoloji insanları ithal edilmiş,… felsefe ve sanat, “kültür toprağında” yetiştiği ve yaşanmışlıkla sulandığı için, bu iki önemli kaynak, ithal edilememiş ve çarpıtılarak, “popüler sanat” ve “globalleşme, küreselleşme” yapaylığına dönüştürülmüş,… sinema ve pop müzik yeni bir “sanat”, ve,…“tüketim”, yeni bir felsefe olarak sunulmuş,… yani insan,… …“aşağılanmış, sen buna lâyıksın” denmiş,… ve, salaklaştırılmış insanlar dünyasında …“GÜÇ ve PARA TARİKATI” oluşmuş…
… ben buna, “GÜÇ ve PARA TARİKATI ZULMÜ” diyorum,… Allah’ı, bayrağı, vatanı olmayanların,… güce ve paraya tapanların zulmü…

sizlere saygı duymuyorum, muhabbet beslemiyorum…
… bütün onurlu insanlar gibi, bu zihniyete karşı adil ve insanca mücadelem ömrüm oldukça sürecektir…

 

***AKP… 
… 1946 dan başlayarak terk edilen devrimci/aydınlanmacı ruh, yeteneksiz ve muhteris politikacılar sayesinde giderek daha derin bir boşluk yarattı, ve bu boşluk sizleri yönetime taşıdı, önceki yöneticiler tarafından cahil ve yoksul bırakılmış olan halkın onları iktidara taşıdığı gibi,…

… en değerli işletmelerimizi özelleştirdiniz, kendi varlıklarımızdan yola çıkıp onları işleyen ve milli katma değer yaratan bir kalkınma anlayışı yerine, borç paraya dayalı, insan doğasıyla bağdaşmayan “termit yuvaları” ve yollar yaparak “müteahhit kalkınması” projelerini uyguladınız, size destek olanları beslemek için,…

… orduyu, iş birliği yaptığınız F tipi örgütle el ele, onursuzlaştırıp Türkiye’nin gücünü azaltmak istediniz, haksız tutuklamalar ve düzmece iftiralarla insanlara zulmettiniz,…

yolsuzluk ve hırsızlıklara göz yumdunuz ve kendi çıkarlarınız doğrultusunda değerlendirdiniz,…

cehalet ve yoksulluğu yaşam gerçeği haline getirdiniz,…

… “bebek katili ve uzantılarıyla” gizli pazarlıklar yaparak milli onurumuzu ayaklar altına aldınız,…

… komşularımıza terör ihraç edip, teröristleri kolladınız, beslediniz,…

… bütün bunları manevî değerlerimizi kullanarak, Kuran, din, baş örtüsü gibi değerler üzerinden yaparak bu yüce değerleri siyasete alet edip yozlaştırdınız,...

… hukuk değerlerini yok saydınız, ve hukukla zulmettiniz,...

… Cumhuriyet kurulduğundan beri zehir kusan “GERİCİ ZULMÜ” gün ışığına çıkardınız,…

… bu melun uygulamalarda en büyük destekçileriniz, usa, eu, ve israil oldu…

… sizlere saygı duymuyorum, muhabbet beslemiyorum…
… bütün onurlu insanlar gibi, bu zihniyete karşı adil ve insanca mücadelem ömrüm oldukça sürecektir…

 

***HDP…
… bin yıldır “feodal zulüm” kökdaşlarına zulmeder güneydoğuda… aşiretler kendi aralarında didişir, kin, nefret, husumet adına, cahil ve yoksul insanlara, “intikam cinayetleri” işletilir, hapse düşenlere ve ailelerine, bu iş karşılığında paralar verilir, bakılır,…

…zulümden kaçan kadınlar, sığındıkları yere kadar kovalanır, öldürülür,…

…sigara, içki, uyuşturucu, silah, hayvan, yakıt kaçakçılığı, zavallı yoksul insanlar kullanılarak, onların ölümü pahasına gerçekleştirilir,… elde edilen yüksek yasadışı kazançlar, büyük şehirlere aktarılarak yeni işler kurulur,…kendi bölgesine bir çivi bile çakmayan aşiret aileleri, bu cahil ve yoksul insanları, devlet desteğini de alarak sömürürler…

… iletişim çağında, artık, özellikle işsiz ve umutsuz “genç insanları” denetlemek zor olacağı için, “özerklik ve bağımsızlık” gibi kandırmacalarla onları yönetmek gerekmektedir…

… orta yaşlı ve yaşlı olanlar bu oyunun, “yeni zulmün” bir parçası olduğunu çok iyi bilirler, ancak, umudu olmayan gençlere bunu anlatmak çok zordur…

…zor kullanarak “oy istenir”,… zor kullanarak “kepenk kapattırılır”,… zor kullanarak “gösteri yaptırılır”,…

…amaç yeni bir bölge oluşturup yasadışı kazançlara yasal kılıflar hazırlamaktır,…

… kendi aralarında hiçbir zaman anlaşamamış olan aşiretler, kendilerinden daha güçlü buyurgan ortaklara yaslanarak birçok kanlı isyanlar yapmışlardır,… şimdilerde yaslandıkları güçlü ortak “usa, israil ve avrupa birliğidir”, çünkü amaç, onların desteğiyle yeni bir düzen altında, eskiden olduğu gibi, kökdaşlarının kanını emmeye devam edebilmektir,… ve yabancı buyurganlar için, “para karşılığı ölmeye hazır genç kürtler” oluşturmaktır,…

… geçmiş dönem seçildiğinizde “imralı, ve kandil alçaklarına”, yani köyleri yakan, insanları, hayvanları zalimce öldüren, “böyle yapmasaydık bizi ciddiye almazlardı” diyen “bebek katillerine” saygılarınızı yollamıştınız, yani “ölümü kutsamıştınız”,…

…sizler… “FEODAL ZULMÜN” takım elbiseli, tayyörlü uzantıları,… yıllardır meclistesiniz,…halâ sizin ana amacınızın ne olduğunu milletimiz anlamamışsa, bu sefer barajı aşarak meclise gireceksiniz,…

…umarım o zaman bu millet, aydınıyla, memuruyla, işçisiyle, köylüsüyle, sizlerin ne tür bir politikacı olduğunuzu,… belki,… “yaşayarak ve bedel ödeyerek” anlayacaktır…

…bu ülkede yaşayan bütün ahlâklı insanların yarınları ortaktır, ve her türlü zulme karşıdır,…zulümlerin en büyüğü insanların arasına nifak sokup onları öldürmeye davet etmektir,…Yaradan’ın son elçisinin üç bedduasından birisi böyleleri içindir,…

… sizlere saygı duymuyorum, muhabbet beslemiyorum…
… bütün onurlu insanlar gibi, bu zihniyete karşı adil ve insanca mücadelem ömrüm oldukça sürecektir…

 

***ve VATAN…
… gençlerimizle, kadınlarımızla, gazetemiz ve kanalımızla, “cesur ve onurlu bir mücadele” sergilediniz…ergenekon, balyoz, soykırım, imralı, pkk pisliklerine karşı mücadele eden tek parti oldunuz,…

… seçim programınız; … tam bağımsızlık,… komşularımızla karşılıklı fayda ve içişlerine karışmama ilkesi,…öz değerlerinden yola çıkan bir üretim anlayışı,… halk için üreten emeğe saygı,… manevi değerlere saygı,…bilim, sanat, ve düşünceye saygı ve milli gelirden katkı,… ve halkın yanında, üstün bir hukuk anlayışı,… seçim barajının kaldırılması ve parti içi demokrasi,…geçmiş zalimlerin adaletin eline teslim edilmesi,…el konulmuş vatan topraklarının geri alınması,…özelleştirilen milli kuruluşların geri alınması,…gericilik ve bölücülüğün bataklığı olan cehalet ve yoksullukla taviz vermeyen bir mücadele,…ve …bunun gibi bir çok önemli konuda, başını dik tutan, terkedilmiş “aydınlanma ve ulusal devrim ruhunu” ateşleyen,… “onurlu bir millet, ve onurlu yurttaşlar” beraberliğine sahip, örnek bir “VATAN” anlayışını ve hedefini sundunuz…

…değerli arkadaşlar, sizleri destekliyorum,… “baraj”, bizim gibi insanlar için bir engel değildir,… bizim devrimci, yurtsever amaçlarımızın barajı olamaz,…

…bizim “çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak ve aşmak” gibi bir yarışımız olabilir ancak,…

 

*** “Güç ve Para Tarikatı Zulmü”,… “Gerici Zulüm”,… ve “Feodal Zulüm”,…

…arkadaşlar unutmayalım,… tarihte en kolay ve çabuk,…

…“ZALİMLER BİRLEŞMİŞLERDİR”,…

 

*** DİN, MEZHEP, KÖKEN, SİYASÎ AYIRIM GÖZETMEDEN, GELİŞEREK ÇOĞALACAĞIZ, MİLLETİMİZİ OLUŞTURAN TÜM AHLÂKLI YURTTAŞLARLA BİRLİKTE, ÜRETEREK, PAYLAŞARAK VE ZULME SESSİZ KALMADAN, ZALİME BOYUN EĞMEDEN BAŞARACAĞIZ, BU GÜN YA DA YARIN, VE MUTLAKA,…AMA MUTLAKA,…

…BU TOPRAKLAR,… İNSANLARIMIZ,…
…BUNU FAZLASIYLA HAK EDİYORLAR…